Toyota Cầu Giấy
Địa chỉ: 316 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Email: thanhntkd@toyotathanglong.com.vn