TOYOTA THĂNG LONG CẦU GIẤY

Địa chỉ : 316 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại : 0934577716

Email : thanhtoyota316caugiay@gmail.com